Lūpa frazeologizmai

1. Lūpos atmetimas - išsišiepimas: O išsiviepimas, o lūpos atmetimas!

2. Lūpų kraštu - truputį, vos vos prasitariant: Kai ne kartą sunku, skųsčiaus lūpų kraštu, kam širdį aukščiausias man davė.

3. Lūpos pienuotos - apie jauną, nepatyrusį: Dar lūpos pienuotos, o jau ir anas blevėzgoja.

4. Pilna lūpa - sočiai (valgyti): Šiuosmet duoniniai metai - duoną valgysim pilna lūpa.

5. Sausomis lūpomis būti - neturėti ko valgyti: Lašinius parduosi, o paskui pats sausom lūpom būsi.

6. Sausomis lūpomis palikti - viską paimti: Matai, kaip išėjo, paliko sausom lūpom, ir gana.

7. Lūpa atkišti - apsiverkti: Ar jau atkišai lūpą?

8. Lūpą atkrėsti (atmesti, atstatyti) - supykti: Eina boba lūpą atkrėtus.

9. Lūpą atverti - prašnekti: Ar tu ant jo barkis, ar mušk, ar pešk - nė lūpos neatvers, tylės kaip žemė, ir gana.

10. Lūpa atvipo - užsigavo ir supyko: Tuoj lūpa atvipo kaip arkliui.

11. Lūpų neapčiaupti - labai džiaugtis: Kai pagiri, tai ji lūpų neapčiaupia.

12. Lūpų nesučiaupti - 1. nenutildyti: Ylos maiše nepaslėpsi, žmonėms lūpų nesučiaupsi. 2. visą laiką kalbėti: Namuose buvo tikra šventė: visi lūpų negalėjo sučiaupti - klegėjo, juokėsi, dovanas gyrė.

13. Lūpose nešioti - dažnai minėti kalbant: Jam niekas nenorėjo dovanoti už tai, kad jis savo dievus nešioja ne lūpose, o širdyje.

14. Lūpas nusišluostyti (nuo ko) - negauti, netekti: Dabar tai nusišluostysiu lūpas nuo mėsos.

15. Lūpas nusišluostyk - sakoma nesubrendėliui: Pirma lūpas nusišluostyk, o paskui kalbėk!

16. Lūpą pakabinti - supykti, pravirkti: Kai tik kas, tai tuoj ir pakabina lūpą.

17. Lūpą pakabinęs - apie žiopsantį: Ko vamsai lūpą pakabinęs.

18. Lūpą paleisti - 1. pravirkti: E, Rožė jau zurnija, ve ve! Matai, kaip lūpą paleido? 2. nusiminti: E, Martynai, nėr ko taip paleisti lūpą!

19. Lūpas pastatyti - supykti: Lūpas pastačius mergaitė.

20. Lūpą patempti - 1. supykti: Kas negerai, ko vaikščioji patempęs lūpą! 2. pravirkti: Aš tik pasijuokiau, o ji tuoj ir patempė lūpą, ir rauda kaip mažas vaikas.

21. Lūpas prakąsti - perprasti: Apie tokius daiktus aš tau jau seniai lūpas esu prakandęs.

22. Lūpas praverti - pasakyti: Jin rausta, nieko nesako, nė lūpų nepraveria.

23. Lūpas surakinti - nutildyti: Protas, šaltas protas surakina lūpas ir rankai neleidžia plunksnos tvertis.

24. Lūpą tampyti - 1. verkti: Mat, širdele, aš maniau kad tu, savo sūnų pasitikusi, dainuoti imsi, o dabar lūpą tampai. 2. taisytis verkti: Jau Stasė tampo lūpą.

25. Lūpas užčiaupti - neleisti kalbėti: Nors esu geriausių norų, bet jų elgimasis užčiaupia man lūpas...

26. Ant lūpų būti - 1. turėti ką valgyti: Kam riebu, tai ir per pilvą riebu, kam nėr, ir ant lūpų nėr. 2. kalbėti: Jis buvo atviras žmogelis, kas buvo ant jo lūpų, tas ir širdyje.

27. Iš (kieno) lūpų į dievo ausį - kad taip įvyktų: Duok dieve, kad iš tavo lūpų nenueitų tiesiai į dievo ausį! - pagalvojau.

28. Iš lūpų į lūpas eiti - sklisti žodžiu: Yra sakytinė ar dainuotinė poezija, einanti iš lūpų į lūpas.

29. Nuo lūpų nenueiti - nuolat minėti: Man daina nenueina nuo lūpų.

30. Kiek nuo lūpų iki nosiai - apie nieko neišmanantį: Tu tiek žinai, kiek nuo lūpų iki nosiai.

31. Per lūpas braukyti - įžeidinėti: Lietuviams niekas negali per lūpas braukyti.

32. Per lūpas permesti - suvalgyti: Permetei per lūpas kur ką, ir gerai.

33. Pusiau lūpų - neaiškiai, užuominomis: Susitikę šnekasi jie pusiau lūpų, ir Petras ne viską supranta.

34. Už lūpos užmesti - 1. užvalgyti: Bobut, duok ką užmest už lūpos! 2. išgerti: Jau jis biškį už lūpos užmetęs.

35. Už lūpų užsipilti - kiek išgerti: Duok bent klukšnį už lūpų užsipilti.Lūpa angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai, terminai
Paieška
Ar žinai ką reiškia Juanis ?
Sekite mus