lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Maišas frazeologizmai

1. Gyvus maišus - daug (prikalbėti): Taip taip, prikalba gyvus maišus, o teisybės yra nėra.

2. Kiauras maišas - besotis (apie daug valgantį, ėdantį, geriantį): Bene kiauras maišas esi, kad tavęs negalima pasotinti.

3. Pilnas maišas - daug, užtektinai: Vienu žodžiu, reikalų reikelėlių pilnas maišas spirte mane spyrė pasiekti Vilnių.

4. Šikšninis maišas - pilvas (niekinamai): Bent pagelbėti uogas skabyti gali, tik ne į šikšninį maišą.

5. Tuščias maišas - 1. niekų kalba: Ką čia klausai: pūsstos kalbos, tuščias maišas. 2. niekas, niekai: O bartis, mano nuomone, dėl tuščio maišo neverta.

6. Maiše augęs (gimęs) - nieko nematęs, žioplas: Maiše gimęs, maiše augęs, ką tu išmanai?!

7. Maišu kirstas (muštas) - puskvailis: Et, maišu kirstas!

8. Maišą pakratyti - pakloti pinigų: Dabar tas užkurys parėjęs turės pakratyti savo maišą, visas skolas švogeriams išmokėti.

9. Maišas praplyšo - ėmė daug kalbėti, bartis: Tylėk, švamba! Ir praplyšo maišas, užkabink davatką, na, tai pasigausi!

10. Maišu pridaužtas (trenktas) - puskvailis: Ana drūtai maišu pridaužta.

11. Maišelį užkimšti - kiek užvalgyti: Užkimšai maišelį ir gali kęsti.

12. Dėl tuščio maišo - be reikalo: Ginčijasi dėl tuščio maišo.

13. Į gilų maišą dėti - vilkinti: Gaidy, nededant dalyko į gilujį maišą, še ranka! Prašom mus tuojau Pašvenčiuose aplankyti.

14. Į pūstą maišą - tuščiai (naudos neturintį): Pardaviau karvę į pūstą maišą.

15. Į vieną maišą sukišti - laikyti vienodais: Nuje, juk visus negali sukišti į vieną maišą.

16. Į maišą įkišti - blogai ištekinti: Įkišau maišan savo dukterį.

17. Į maišą įkišti ir užrišti - būti gudresniam, apgauti: O tą kvailį Cinoką Baltaragis į maišą įkišo ir užrišo.

18. Į maišą įlįsti - ištekėti (blogai): Ar dar neįlindai į maišą?

19. Į maišą nedėti - nelaikyti lėtu, neprityrusiu: Nė vieno į maišą nedėk: visi velnių priėdę.

20. Į maišą ne[į]kišti - 1. neapgauti (gudraus): Nekišama į maišą nė lietuviška valdžia. 2. nepaprastas, nemenkas: Oo! Nekišk į maišą nė Verikės, pamatysi...

21. Į maišą sukišti - nugalėti, įveikti: Sukišau į maišą kaip šiltą vilną.

22. Su maišu neužkišti - apie labai šnekų: Pradės kalbėti, nė su maišu neužkiši.

23. Kaip maišas - 1. apie platų, erdvų: Dukslumai tavo kailinių - kaip maišas! 2. apie juodą, tamsų: O tamsis, o tamsis tos nakties - nė žvaigždžių, nė gaidžių, ir dangus kaip maišas.

24. Kaip maiše - 1. apie tylintį: Tyli kaip maiše. 2. Ut tamsu.

25. Kaip maišu apmauti - apgauti: Kaip maišu bernioką apmovė,- rytojaus dieną juokėsi Kaikariui kaimynas Butkus.

26. Kaip maišą praplėšė - išjudino visus kalbėti: Praplėšė kaip maišą, prabilo visos bobos.

27. Kaip į kiaurą maišą - apie besotį: Valgai ir valgai, kaip į kiaurą maišą.

28. Kaip į maišą įkišti - įduoti, įklampinti: Tu tai įkiši mane kaip maišan.

29. Kaip iš maišo - 1. puikiai, gerai: Dar kol kas pas mus einas kaip iš maišo. 2. gausiai, smarkiai: Skolininkai kenčia ir laukia, manydami, jog [vaikai], pabaigę mokslą, papils tėvams pinigų kaip iš maišo.Maišas angliškai, latviškai, lenkiškai