lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Meška frazeologizmai

1. Meškos kišenius - nedidelė ankšta pirkia: Ot merga, tokia jau, o trobos, šito meškos kišeniaus, neiššluoja.

2. Meškos kogalis - šunsnukis, niekšas: Meškos kogali, kad tave drėbsiu, kaip silkė išsitempsi!

3. Meškų laužas - lūšna: Net eiti į tą meškų laužą man biauru,- sakė Putrienė jau ne kartą.

4. Meškos motutė - apie nevikrų, apsileidusį, apkiautusį žmogų: Kas už jo tokio meškos motutės eis - paliks senbernis.

5. Meškos patarnavimas - gerais norais atliktas veiksmas, darantis tik žalą: Nėra reikalo įtikinėti, kaip kenkia gydymui tokie meškos patarnavimai.

6. Meška išsilaužtų kojas - apie netvarką (kambaryje): Prišneikšta troba, kad meška kojas gali išsilaužti.

7. Meška nusisuktų (nutrūktų) galvą - apie netvarką (kambaryje) : Gyveni kaip kiaulmigy, ir meška galvą nusisuktų.

8. Tarp meškos ir vilko - apie padėtį be išeities: Atsidūrė tarp meškos ir vilko.

9. Kaip meškos ausyje - apie gerą, jaukų, be rūpesčių gyvenimą: Gyvena kaip meškos ausy.

10. Kaip meška lauže - apie gulintį ilgai, tinginiaujantį: Ko miegi kaip meška lauže.

11. Kaip meška ant dūmo - staigiai, be atodairos: Pasakyk jam ką, tai šoks kaip meška ant dūmo.Meška angliškai, latviškai, sinonimai