Molis frazeologizmai

1. Molio bulys sprogo - susipyko (draugai): Sprogo molio bulys ir juodviem, bet per daug ir laižėsi.

2. Molio galva - apie sunkiai suprantantį: Tokia molio galva - niekad neišmoksiu.

3. Molio mynėjas - prasčiokas, nemokša: Bus kokie molio mynėjai, nemokės ničniekaičio.

4. Molių moliūkas - apie apskrito veido žmogų.

5. Molio Motiejus - ištižėlis, kelmas, liurbis: Molio Motiejus - tik ant pečiaus gulėt.

6. Košto molio - gražus: Mano duktė košto molio.

7. Neminto molio - nevykęs, ištižęs: Ta anos duktė tokia neminto molio.

8. To paties molio - vienos prigimties: Juk mes, žmonės, šiokios ar tokios rasės būtume, esame visi, taip sakant, to paties molio.

9. Molį minti - 1. trypti, tūpčioti vietoje: Nužangi merga nemina ant vietos molio. 2. trypti, šokti: Mergos išėjo molio minti.

10. Molio nudrėbtas - nupenėtas, riebus: Nebuvo nudrėbtas molio, bet stiprus vyras.

11. Iš kitokio molio nulipdytas - kitos prigimties: Jam reikia visko - bene jis iš kitokio molio nupildytas.

12. Kaip molio - labai daug: Privežė sviesto [į turgų] kaip molio.

13. Kaip iš molio drėbtas - riebus: O arkliai buvo geri, kaip iš molio drėbti - vietoj nenustovėjo.Molis angliškai, latviškai, lenkiškai, terminai
Ar žinai ką reiškia nefro?
Sekite mus