lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Muilas frazeologizmai

1. Muilo burbulas - išpūstas dalykas: Sumečiau, jog tas išskaičiavimas tik muilo burbulas kvailiams akis dumti...

2. Muilo burbulus leisti į akis - apgaudinėti.

3. Muilo dėdukas - niekam tikęs žmogus: Jis toks muilo dėdukas.

4. Muilą džiovinti - dykinėti: Vaikščioja apie kampus ir džiovina muilą.

5. Ne muilą ėdęs - neištižęs: Tas yra ne muilą ėdęs.

6. Muilą išnešti - pabėgti (nuo ko nors): Kai kada vos muilą išnešam...

7. Muilo nematė - apie neskalbtą: Mūsų marškos gal jau metai muilo nematė.

8. Muilą prarijęs - nusivylęs: Muilą, anot jo, prarijęs gavau šalin su savo mokslu pasitraukti.

9. Muilą vežti - 1. nespėti, atsilikti: Ar sunkiau, ar lengviau - jis vis muilą veža. 2. tinginiauti: Kitus ragina dirbti, o pati muilą veža.

10. Ant muilo duoti - prilupti: Duokit biesui ant muilo! - sušnibždėjo minia.

11. Ant muilo gauti (užsidirbti) - būti mušamam (prasikaltus): Gausi gerai ant muilo, tai tuokart žinosies!

12. Be muilo lenda [į užpakalį] - labai patakauja: Jis bijo žodį pasakyti, be muilo lenda į užpakalį.

13. Be muilo pralįsti - pataikaujant pasiekti: Be muilo pralindo į pono malonę.

14. Kaip ant muilo - 1. slidu: Stuburų ūlyčioj nebemožna važiuot - kaip ant muilo, kad prilyta. 2. sklandžiai: Eina darbas kaip ant muilo, kad norim.Muilas angliškai, latviškai