lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Naktis frazeologizmai

1. Nakties auksas - išmatos: Pagaliau įsodrinęs jį nakties auksu, jis pasidarė puikų sklypelį.

2. Nakties gegutė - 1. žmona: Nakties gegutė viską perkukuos. 2. meilužė: Nakties gegutė viską padaro.

3. Nakties karalaitė - naktinukė: Pražydo ir nakties karailaitė.

4. Nakčių kelionės - valkatavimas: Tad nė laiko neturėjo nakčių kelionėms.

5. Nakties paukštis - naktibalda: Supaisysi, kur jis vaikščioja, nakties paukštis.

6. Baltoji naktis - laikas, kai vasarą visai nesutemsta: Ant stalų stovėjo šiaurės gėlės, nuostabiai ryškios baltosios nakties fone.

7. Juoda naktis - 1. vėluma, tamsa: Dirba ir dirba vis lig juodai nakčiai. 2. blogas gyvenimas, vargas: Jau praėjo juoda naktis.

8. Labą naktį; labos nakties - labąnakt (atsisveikinimas vakare ar naktį): O dabar labą naktį, reik skubėti namo.

9. Naktį (nakčiai) gimęs - neišmanėlis: Kai pradės man kloti: tamsi, mama, esi, nakčiai gimusi, nieko nežinai, jau tik manęs neganyk.

10. Naktis į naktį - kasnakt: Juodu eidavo naktis į naktį pinigų kast.

11. Vidury nakties (naktų) - be abejonės, bet kada: Už tokį arklį vidury nakties galėtum duoti šimtą rublių.

12. Naktį ir dieną - visą laiką.Naktis angliškai, latviškai, lenkiškai