lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Nasrai frazeologizmai

1. Nasruose auga - širdis pyksta, darosi bloga: Tą duoną kai valgau, man joji nasruose auga.

2. Nasrus aušinti - kalbėti (be reikalo): Be reikalo jis neaušins nasrų.

3. Nasrus išversti (laidyti) - smarkiai šaukti, loti: Išvertė nasrus kaip mintuvus.

4. Nasrų neišplikyti - nebūti pavaišintam: Pas jį neišplikysi nasrų.

5. Nasrus paleisti - pradėti šaukti, keikti: Kad paleis nasrus, net laukai skamba.

6. Nasrus suverti - nutilti.

7. Nasrus užčiaupti - 1. nutilti: Tu užčiaupk savo nasrus! 2. nutildyti: Ko čia pliurpi, mes tuoj užčiaupsim nasrus.Nasrai angliškai, latviškai, sinonimai