lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Nugara frazeologizmai

1. Dryžuota nugara - apie gavusį mušti: Tik palok, tai vėl bus nugara dryžuota.

2. Juoda nugara - apie sunkų darbą: Napaliui ir Marytei lengva buvo gyventi už vyresniųjų brolių juodų nugarų.

3. Kaulinė nugara - apie tingintį dirbti: Adomas buvo jaunesnis. Iš pradžių tėvas neužvarinėjo, o vėliau, kai pamėgino Adomą prispausti prie darbo, pamatė, kad jo nugara kaulinė.

4. Nugara atsakė - gavo lupti: Pamatysiu kaišiojant motinai mėsą... Atmink, nugara tavo atsakys...

5. Nugarą atsukti - nusigręžti, paniekinti: Bet vos tik atsirado karalaitė - jam nugarą visi atsuko.

6. Nugaras dailinti - mušti: Spėriai pagavęs žiužį, sėdaus ir kitų nugaras tvinkt tvinkt dailinau.

7. Nugarą dyžti - išnaudoti: Dyžė ir dyžė jo nugarą visi, kas norėjo, kaip mokėjo.

8. Nugarą įduoti - gauti mušti: Neieškok priežasčių muštynėms - įduosi nugarą!..

9. Nugarą iškasyti (išlyginti) - prilupti: Parsivešiu rytoj tėvą, tegul jis pamato, katras mudu kaltas ir kaip tu dirbi - tuomet iškasys tau nugarą!..

10. Nugarą ištiesti - pailsėti: Prabėgs ir vasarėlė, o tau nebus kada ištiesti nugaros.

11. Nugarą lenkti - 1. žemintis: Tiek lenki nugarą, kad tuojau ir kupra išaugs. 2. sunkiai dirbti: Dirbu, - patvirtino Kazimieras.- Ir tu dirbi. Abu nuo mažens lenkiam nugaras.

12. Nugarą niežti - apie nenustygstantį: Ar tavo nugara niežti, kad neklausai?

13. Nugarą rodyti - nusigręžti, nesiskaityti: Aš su juo gražumu, o jis man nugarą rodo.

14. Nugarą skalbti - mušti, perti: O paskui razbaininks tas, beržinį nutvėręs, su kitais draugais pasiritę nugarą skalbė.

15. Ant nugaros sėdėti - išnaudoti: Kitus puošia, rėdo žemėje, duoda jiems valią ant kitų nugaros sėdėti.

16. Į nugarą - iš užpakalio, iš pasalų: Aštuntojo pulko mokomoji kuopa šaudė į panemuniečius iš pasalų, kirto į nugarą.

17. Nuo (kieno) nugaros - mažai turint (duoti): Paskui dar skarmalų apsidaryti maž nuo savo nugaros atidavė.

18. Per nugaras lipti - akiplėšiškai lįsti: Jis džiaugėsi, net didžiavosi tuo, kad jau neatsirado niekšiško noro virsti ponu, lipti per kitų nugaras, spraustis į aukštesnę vietą.

19. Su nugara - apie negirdintį, neišgirdusį: Ar su nugara klausais, kad nieko nesupranti?

20. Už nugaros - čia pat: Smertis už nugaros, o mislys toli.

21. Už (kieno) nugaros - 1. globoje, priedangoje: Už tėvo nugaros vaikam gerai. 2. paslapčia, nemačiomis: Surenkanti palėpėse vištų kiaušinius ir parduodanti turguj už vyro nugaros.

22. Už (kieno) nugaros sėdėti (stovėti) - slapta remti, palaikyti: O tamsta žinai, kas už jų nugarų sėdi?

23. Už nugaros užlįsti - įpykinti: Grįžusi į vertimų biurą, ėmiau teirautis, kas Bajorui užlindo už nugaros, kad jis taip draskosi, kur mane padėti.

24. Kaip su nugara - apie prastai kalbantį: Kai pradedate šnekėti, tai nušnekate kaip su nugara.

25. Kaip su nugaros pabaiga - visai kvailai (nušnekėti): Nušnekėjo kaip su nugaros pabaiga.Nugara angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai