lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Padas frazeologizmai

1. Padams žinią - apie pasirengimą bėgti: Padams žinią - ir lėk namo.

2. Pado nevertas - sakoma, ką niekinant: Adomas tavo pado nevertas,- garsiai tarė Saliutė.

3. Padus atkelti - padirbėti.

4. Padus dalgyti - knietėti šokti: Ei, jau tavo padus dalgo.

5. Padai dega - ima rūpestis, reikia skubėti: Aš stoviu, jau mano padai dega - turiu eit namo, ir gana.

6. Padus dildyti - dažnai lankytis: Nedildyk padų be reikalo.

7. Padai dilgsta - ima rūpestis, reikia skubėti: Man padai dilgsta, kad taip mažai laiko.

8. Net padai dulka - smarkiai (eina): Kad eina, tai net padai dulka.

9. Padams duoti - šokti: Kad davėm padams lig rytui.

10. Padus kutenti - švelniai kritikuoti: Ne, naujoji „Šluota“ nesišvaisto vėziu į kairę ir į dešinę, bet ir nesistengia kam nors švelniai kutenti padų.

11. Padus laižyti - pataikauti: Kur čia nesuprasi... Bet padams laižyti neturiu gabumų, - paleido dar piktesnį žodį Domantas.

12. Pado nekainuoti - sakoma, ką niekinant: Tu mano nė pado nekainuoji!

13. Padus nuplauti - apie nusižeminimą: Jam gali padus nuplauti, ir tai nieko negausi: jis neišsimetąs.

14. Padai nusmilko - labai išsigando: Tas karsta pradėjo judėti ir ėmė skirtis lentos. Vaikinui net padai nusmilko.

15. Padus padžiauti - mirti (niekinamai).

16. Padus parodyti - pabėgti: Kai aš jį užkrutinau, tai tik padus parodė!

17. Padus pasipustyti - apie greitą bėgimą: Bėgom padus pasipustę, kad net balos džiūvo.

18. Padus paspirginti - įvaryti baimės: Paspirginsime poneliams padus.

19. Padai rūksta - smarkiai bėga: Vaikas kuduliuoja, net padai rūksta.

20. Padus sušildyti (sušilti) - būnant apsiprasti: Dar čia padų sušildyti nesuspėjo, o jau nori šeimininkauti.

21. Padai svyla - 1. darosi neramu: Kaimynui pradėjo padai svilti,- ir jo darbeliais rimtai susidomėjo milicijos darbuotojai. 2. labai skuba - Bėga, net padai svyla!

22. Padus svilink - jokiu būdu: Bet jeigu tas patarimas skubotas, greitomis iškeptas, taip sakant, pirštu nuo dangaus nurašytas - padus svilink, nesutiksiu.

23. Į padus dėti - 1. eiti: Nuo ryto pakilęs ded į padus. 2. šokti: Kad užgrajys, dėsim į padus.

24. Į padą duoti - smarkiai šokti: Jie pritūpdami, rimtais veidais davė į padą.

25. Į padus duoti - smarkiai bėgti: Negąsdink, ba jis kai duos į padus, tai tu jį tiek ir matysi.

26. Į padus nuėjo - buvo sveikas, gera: Kai užgėrė, tai net į padus nuėjo.

27. Į padą padėti - pašokti: Dar vieną kitą mergiotę pasikviesime, padėsime į padą.

28. Į padus padūrė - išsigando: Kai nugirdau, ką jie ten tariasi, tai padūrė į padus ir man - kad aš moviau apsisukus namo.

29. Iš padų kristi - labai juoktis: Mes visos kritom iš padų.

30. Nuo vieno pado valgyti - gyventi tėvų ūkyje neatsidalijus.

31. Nuo padų nuleisti - papiauti: Naujiems metams tuojau vieną veršį nuo padų nuleido.

32. Per padus nuėjo - apie išsigandusį: O man taip nuėjo per padus, lyg grąžtu.

33. Po padu - priklausomybėje (būti): Neužmirškite, kad esame po jų padu.

34. Po padu laikyti - priverstinai klausyti, engti: Vyrą po padu laiko.

35. Po padu [pa]minti - niekinti, nepaisyti: Prastą žodį mink po padu.

36. Po padu turėti - spausti, engti: Aš tave po padu turiu.Padas angliškai, latviškai