lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Pakaušis frazeologizmai

1. Minkštas pakaušis - trūksta proto: Kai yr minkštas pakaušis, nieks nebeišeina.

2. Pakaušius lyginti - mušti: O tos moteriškės buvo piktos, mušėsi pakaušius lygino vienai antrai.

3. Pakaušiu matyti - numatyti: Taigi užtat, - valstybinė, pasakyčiau tamsta, galva! Ne tik kakta,- pakaušiu mato tamsta!

4. Pakaušis neišneša - nesugalvoja, nesupranta: Jo pakaušis neišneša, kaip išbristi iš skolų.

5. Pakaušis neša - atsimena: Pakaušis dabar neneša, pasenom.

6. Pakaušį nuvožti - užmušti: Pakaušį bus kas nuvožęs.

7. Pakaušį pakasyti (pasikrapštyti) - labai pagalvoti: Šešis vaikius, keturias dukteris turi - reikia jam pakasyti pakaušį, kaip išmaitinti.

8. Pakaušį skusti - skriausti: Jie dabar turės užtarėją, kuris neduos kiekviena proga Mikei nekaltai jų pakaušius skusti.

9. Pakaušį sukti - įtemptai galvoti: Rūpinasi ir jis - suka pakaušį.

10. Pakaušius susukti - pasigerti: Pakaušius susuka ir rėkia.

11. Pakaušyje turėti - suprasti: Mat, kiek turi pakaušyje.

12. Pakaušis užkaito - apie staigų pyktį: Užkaito pakaušis, žadėjau blęsti per ausį.

13. Pakaušis užšalo - labai išsigando: Ir pakaušis užšalo, kad mane iš palovio kunigas traukė.

14. Į pakaušį įeiti - sugalvoti: Graži mergelka, ale kaži kas į pakaušį įeina, ir neima.

15. Į pakaušį įmesti - įkaušti: Jonukas parėjo namon jau, kaip sako, gerai į pakaušį įmetęs.

16. Per pakaušį eiti - labai įgristi: Man tas darbas taip įgriso, kad tiesiog per pakaušį ėjo.

17. Per pakaušį išeiti - 1. užsimiršti: Mano visos dainos per pakaušį išėjo. 2. suteikti nemalonumų, baigtis nemalonumais: Neduok dieve turėti kokią vyresnybę tame valsčiuje, išeina ir alga per pakaušį.

18. Per pakaušį išgaruoti - įkyrėjus baigtis: Ta meilė jam per pakaušį išgaravo.

19. Per pakaušį išlįsti - labai įkyrėti: Ačiū už tokį gyvenimą! Man jau per pakaušį baigia išlįsti toks gyvenimas!

20. Už pakaušio - čia pat: Mislės už marių, o už pakaušio smertis.Pakaušis angliškai, latviškai