Papėdės frazeologizmai

1. Iš papėdžių - 1. visiškai (išnaikinti): Pakarti tokį biaurybę, išdeginti iš papėdžių!.. 2. smulkiai (išklausinėti): Būtų iš papėdžių iškratę - kas buvai, kur buvai.

2. Iš papėdžių ištraukti - gauti, atkakliai siekiant: Jis iš papėdžių ištraukęs pasakytų, lig tik sužinotų.

3. Nė papėdžių - jokio ženklo (nelikti): Sutrypiau kojomis [fotografiją], paskui įdrėbiau į ugnį, kad nė papėdžių jos nebeliktų.



Papėdės angliškai
Ar žinai ką reiškia Achilas?
Sekite mus