lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Pėda frazeologizmai

1. Pėdų sumėtytas - vingių darymas einant, norint suklaidinti.

2. Karštomis pėdomis - tuoj pat, įkandin: Karštomis pėdomis jis bėga pas kaimyną ir klausia, iš kur šis ėmęs pinigų.

3. Tą pačią pėdą minti - taip pat elgtis: Žinos vaikai, ir anie tą pačią pėdą mins.

4. Pėdos ataušo - pabėgo: Kol surandame nuverstą žvakę, kol ją uždegame, vieton pastatome, Vladeko su Vlodeku ir pėdos ataušo.

5. Pėdos atšalo - pabėgo: Bet Bindoko jau ir pėdos atšalo.

6. Pėdų bėgti - vengti: Vagies bėk ir pėdų.

7. Pėdomis eiti - taip pat elgtis, sekti: Dirbk, dirbk, netinginiauk! - lyg tai juokaudamas jis sako,- tiktai neik savo motinos pėdomis.

8. Pėdų lenktis - šalintis: Jau kas veidmainiauja, limenasi, meilikauja, tai lenkis to ir pėdų.

9. Pėdas mėtyti - 1. einant daryti užuolankas: Mėto pėdas kaip senas zuikis. 2. slėpti kaltės žymes, klaidinant išsisukinėti: Gudrus žemaitis - moka mėtyti pėdas, - pagyrė žvalgą kažkas iš būrio.

10. Pėdas (pėdomis) [pa]sekti - taip pat elgtis: O dabar jau ir vaikai priaugo. Sūnus, laimė, ne tėvo pėdas seka.

11. Pėdas skaitant - labai iš lėto: Kulniuoja, pėdas skaitydamas.

12. Pėdas sumaišyti - 1. paslėpti pėdsakus: Jis išbėgo ir pėdas sumaišė. 2. susukti galvą, suklaidinti: Su ta pasaka jis man visai sumaišė pėdas - nežinau ką daryti.

13. Pėdas sumesti - sumaišyti pėdsakus: Tik į mišką įjota, pėdos sumestos, ir nėr žinios, kur nujota.

14. (kieno) pėdas surinkęs - labai panašus: Tas tavo vaikas visas tėvo pėdas surinkęs: ir kalba iš reto, ir vaikščioja kaip senis.

15. Pėdas uostant - ilgintis, laukiant: Kad ir nėra, vis tiek leki ten, pėdas uostydamas.

16. (kieno) pėdomis žengti - sekti: Drąsiai stverkis už žemės darbo, ženk tėvelio pėdomis, darbuokis apie ūkį.

17. Ant karštų (tų) pėdų - tuoj, įkandin: Katrė nubėga per virtuvę į stubelę, o Anė ant karštų pėdų paskui.

18. Į (kieno) pėdas eiti - darytis tokiam pat: Eina į mano pėdas, senyn eina.

19. Į (kieno) pėdas minti - sekti: Pranis iš mažo į tėvo pėdas mina.

20. Į (kieno) pėdas padėti - sudaryti tokias pat sąlygas gyventi: Lai mane šiandien paded į tas jo pėdas, matysi, kaip aš puikiai gyvensiu.

21. Į pėdas paduoti - sukelti nerimą, rūpestį: Man padavė į pėdas, kad tu taip ilgai neparvažiuoji.

22. Į (kieno) pėdas statyti - skirti ką užimti kito vietą: O tos kojelės! Kai tik atsimenu, tupinėjo ir tupinėjo. Visi takeliai kruvinai numynioti, viską ir visus paliks. Valia nevalia - reiks kitą į jos pėdas statyti.

23. Nė iš pėdos - apie visai nepajudantį, nesitraukiantį: Tekinai apšalo, ir arkliai nė iš pėdos.

24. Iš pėdų išmušti (išversti) - sutrukdyti: Kaskart taip sušukdavo balsu ir taip garsiai atsidusdavo, po tris kartus tą pat kartodavo, jog visą man skaitymą ir veikalu gėrėjimąsi visai iš pėdų išmušdavo.

25. Iš pėdos nepaleisti - 1. laikyti prie savęs, būti kartu: Nepaleidžia nė iš pėdos vaiko, o galėtų bėgt paskui. 2. sekioti: Ans mane nepaleidžia nė iš pėdos.

26. Nė per pėdą - niekur: Nė per pėdą nuo ano neatstosiu.

27. Po (kieno) pėdų - mirus: Po savo tėvo pėdų buvo jo vietoj.Pėda angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai