Pekla frazeologizmai

1. Peklos akmuo - kaukaspenis: Peklos akmens nusipirko, patrynė, ir nuėdė karpą.

2. Peklos pagaikštis - kiršintojas; pikčiurna: Tas vyras ramus žmogelis, o pati - boba oho, tikras peklos pagaikštis.

3. Gyva pekla - daug: Kiek ten jų daug,- stebėjosi Petrukas.- O tų vaikų - gyva pekla...

4. Pekla atsivėrė - kilo barniai: Marikė nutylėjo, nes žino, kad pasipriešinus visa pekla atsivers; kai pašėls ponia, nebebus galo.

5. Kad ir pekla degtų - jokiu būdu: Kiauras dienas kirminėja, kad ir pekla degtų, neprižadinsi.

6. Peklą kelti (kurti, maišytis) - triukšmauti, bartis: Kur patėvis kasdien peklą kelia?

7. Iš peklos - 1. nustebimui dėl daugumo reikšti: Iš peklos - aną nedėlią danė, ir vėl. 2. neigiant ką: Iš peklos turės? Klebonas nuo jo išmilmina.

Ar žinai ką reiškia Gilzė?
Sekite mus