Petys frazeologizmai

1. Petį pakišti - padėti: Kažna ką mes jau čia nenuveiksma, ale dėlto, kad reikės, pakišima petį ir mes! Nemanyk!

2. Petys į petį - 1. gražiai nuaugę: Nusamdyti keturi bernai sumitę, petys į petį, kaip ąžuolai. 2. išvien: Petys į petį už tėvynę!

3. Iš peties - 1. sunkiai, smarkiai (dirbti): Gerai yra, kad mokslo turi - nereik tau iš peties dirbti. 2. reikalaujantis daug jėgų: Buvo į paštininkes pakliuvus, čia, gali sakyt, ne iš peties darbas.

4. Per petį [pa]žiūrėti - 1. paniekinti: Juk vokietis visada per petį į būrą žiūri, ar gentis kitaip darytų? 2. tinginiauti: Mano žentas per petį nežiūro.Petys angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia Madija ?
Sekite mus