Pilvas frazeologizmai

1. Pilnas pilvas - sotus: O tu jai įdoryk: bus pilnas pilvas - bus geri ir pergyvenimai.

2. Tuščiu pilvu - alkanas: O tuo jinai - ta velnias - dar nepasitenkindavo, dar bausmės uždėdavo, ir kentėk tuščiu pilvu...

3. Pilvą apgauti - prastai užvalgyti: Su bulbyne pilvą apgavau.

4. Pilvą ap[si]mušdamas - daug, sočiai (valgyti): Valgo pilvą apmušdamos, bent nepersivalgykit.

5. Pilvą galąsti - norėti valgyti: Kol nepripranti, tai pilvą galanda.

6. Pilvas gieda (groja maršą) - norisi valgyti: Pilvas gieda jau neėdęs, bet aš jaunas prisirėdęs.

7. Pilvą iškimšti - daug prisivalgyti: Iškemša pilvus ir drybso.

8. Pilvais išsikočioti - labai juoktis: Taigi mokėjimas nusakyt - pernakt išsikočiojom pilvais.

9. Pilvą ištempti - 1. pasipelnyti: Ponai raštininkai aiškiai pilvus ištempė. 2. prisisotinti: Karvelė tik viena, prielaidėlį pasipiovęs, pilvo neištempsi.

10. Pilvą įtraukęs - nevalgęs (vargiai gyvenant): Jie aukštai laksto, o didesnė žmonių dalis ant žemės pilvus įtraukę slankioja.

11. Pilvas kurkia - valgyti norisi: O piktas jis būdavo dėl to, kad ne tik jam vienam, bet ir vaikams pilvai kurkdavo.

12. Pilvas lipa ant nosies - nėščia: Jau vėl anai pilvas ant nosies lipa.

13. Pilvą maldyti - vis apsisukus valgyti: Ar tai jūs išalkę jau? Ale tai tik pilvus maldot.

14. Pilvą marinti - prastai užvalgyti: Šiaip taip pilvą marina bulbom.

15. Pilvas muša dvylikę (dvyliktą) - norisi valgyti: Ar dar pilvas nemuša dvylikės?

16. Pilvo nepaneša (nepavelka) - vos paeina (įsipenėjus): Kad pririjo, pilvo nepaneša.

17. Pilvą pamesti - apie smarkų juoką: Kad jis kada nudoduos, tai į pilvą turi pamesti besijuokdamas.

18. Pilvu plyštant - smarkiai: Mulvyk (verk), nors pilvu plyšdamas, niekas nemaldys.

19. Pilvas prikepė prie nugaros - apie sulysusį: Iš tų šparagų mažas prieėdis bus, man matosi, pilvai prie nugaros prikeps.

20. Pilvą pri[si]pilti - sočiai pavalgyti: Nepripilsi pilvo, ir nedirbsi.

21. Pilvą pritraukus - išbadėjus: Stovi pilvą pritraukusi, be darbo, be duonos.

22. Pilvu raitytis - smarkiai juoktis: Dieve mano, kaip jie pilvais raitosi.

23. Pilvą susiėmus - labai (juoktis): Mes matome pro langą, juokiamės pilvus susiėmę.

24. Pilvą susimygti - prasčiau, mažiau valgyti: Susimygste pilvus, tai rasis, kuom skola ataduot.

25. Pilvą tempti - sotintis: Taip tvirtieji galvijai, supuolę šlemšti pašarą, tempė savo pilvus.

26. Pilvą užkišti - prastai privalgyti: Su bulbiene darbininkas ar gali pilvą užkišti.

27. Pilvu varinas - apie sunkų ėjimą: Pabengę reikalą su piršliu, visi svečiai sėdo valgyti, pavalgę pilvais varinys išėjo į kiemą.

28. Į pilvelį tamsu - norisi valgyti: Kai išbūsi visą dieną nevalgęs, tai į pilvelį tamsu.

29. Į pilvą įdėti - suvalgyti: Ką į pilvą įdėjai, tas tavo.

30. Į pilvą išeiti - sustorėti: Jaunas buvau klienas, išėjau į pilvą dabar.

31. Į pilvą įtikėjęs - labai rūpinasi valgiu: Įtikėjęs į tą pilvą, nerūpi tau niekas.

32. Iš viso pilvo - smarkiai (juoktis): Nematė nei girdėjo, jog grebežninko seniai jau čia pat bestovima ir juokiamasi iš viso pilvo, žiūrint į bevaisį Katrės darbą.

33. Iš pilvo išlaužti (ištraukti) - išgalvoti, pramanyti: Aš tą dalyką ne iš pilvo išlaužiau.

34. Per visą pilvą - 1. visai (kvailas): Kvailas tu per visą pilvą! Petrui reikėjo iš karto pasakyt ir negint namo. 2. smarkiai: Persigandau per visą pilvą.

35. Per pilvą perleisti - suvalgyti: Viena diena karvę perleido per pilvą.

36. Už pilvą - gaunant pavalgyti: Dirbu už pilvą, o daugiau nieko negaunu.Pilvas angliškai, latviškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia fagas?
Sekite mus