Ponas frazeologizmai

1. Pone šventas nebeduok - sakoma, reiškiant nepasitenkinimą: Ar jau pasaulio pabaiga, nebeduok pone šventas, kad savuos namuos nebeturi žmogus kur prisiglaust, nuo svetimos akies nusisukt?

2. Ponu būti ant savo sprando - savarankiškai gyventi: Verčiau arti, akėti - juodą žemelę knisti ir būti ponu ant savo sprando.

3. Ponais eiti - dykinėti: Ale pusė brigados ponais eina.

4. Pone mylėk - sakoma, ko bijantis: Pone mylėk nuo tokio žmogaus, nuo tokios nelaimės.

5. Ponu nevadina - nepriklauso: Tavęs tas peilis ponu nevadina.

6. Poną turėti ant savo galvos - priklausyti (nuo ko): Užteko jau man turėti poną ant savo galvos.

7. Ponas ant savęs - savarankiškas: Apsigyvenau atskirai ir dabar pats ant savęs ponas.

8. Ponaitis iš piauno - velnias: Tai gražumas, tikras ponaitis iš piaunio.

9. Kaip ponas - mielai, gerai: Miltais pašutinsiu žolę, ės ją paršiukas kaip ponas.Ponas angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia guašas?
Sekite mus