Protas frazeologizmai

1. Minkšto proto - pusprotis: Vieną sūnų turėjo, ir tas dideliai minkšto proto buvo.

2. Svetimu protu gyventi - neturėti savo nuomonės: Pati protauja ir galvoja, ne svetimu protu gyvena.

3. Trumpas protas - silpna atmintis: Trumpas protas į senatvę visiems.

4. Protas ateina paskiau - vėliau tesuvokiama, ką reikėjo daryti: Blogai, kad žmogui protas paskiaus ateina.

5. Protą pabaigti (pamesti) - sukvailioti: Vaikeli, tu protą pabaigei su tuo šunim!

6. Ant proto užeiti - atsiminti: Gerai, kad man užėjo ant proto, o buvau užmiršęs.

7. Be proto - labai: Be proto bijaus virsti.

8. Į protą ateiti (atvirsti) - pasidaryti protingam: Ir tu taip šnekėsi, kai ateisi į protą.

9. Į protą neatėjo - nesusiprato: Neatėjo man į protą paprašyti leidimą.

10. Iš proto eiti - 1. gerai augti: Eina iš proto tie burokai. 2. labai jaudintis: Tėvai ir tetulė iš proto eina, kad litvomanai jų vaikams apsuko jau galvas.

11. Iš proto išeiti (kraustytis) - pakvailti: Ką tu darai, ar iš proto išėjęs ir esi?

12. Prie proto - nelabai daug: Akmenų yra prie proto.

13. Su protu susipešęs - iškvailėjęs: Ji yra biskį su protu susipešus.

14. Su protu susipykęs - išgėręs: Buvau su protu susipykęs.Protas angliškai, latviškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia Gilzė?
Sekite mus