Pupa frazeologizmai

1. Pupų pėdas - kas mažas: Mano Juozelis - kas ten... Pupų pėdas, o visas literas jau pažįsta,- gyrėsi kita.

2. Pupų rėtį (sietą) pasidėti - sakoma nesusikalbant ar apie daug kalbantį: Su durnu kalbėk ir pupų rėtį pasidėk.

3. Pupas laužti - vienas kitą ant nugaros sverti: Einam pupų laužti.

4. Pupa spaudžia širdį - neiškenčia nepasakęs.

5. Pupą užmetęs už ausies - visko pertekęs: Gyvensiu pupą už ausies užmetęs.

6. Iš pupų nevaromas - biaurus, apsileidęs: Koks buvo juodas, rauplėtas, iš pupų nevaromas; niekas neklausė patikimo.

7. Kaip pupų - daug: Ale gi ir vaikų, kaip pupų!Pupa angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia danas?
Sekite mus