Pusė frazeologizmai

1. Puse ausies - 1. neatidžiai, išsiblaškius (klausyti): Rozenštokas rodės visai nepradžiugęs: klausės puse ausies. 2. neišsamiai, prabėgomis, nuotrupomis: Nugirs ką puse ausies, ir nešioja po kaimą.

2. Pusė bėdos - 1. nedidelis nuostolis: Na, kad ir žūtų, dar pusė bėdos. 2. menkas rūpestis: Dabar arti pusės bėdos (gerai).

3. Pusė burnos - nenoromis (valgyti): Ką paduodi - vis negerai, valgo puse burnos.

4. Nė puse burnos - visai nieko (nesakyti): Niekas jam nė puse burnos.

5. Puse lūpų - neaiškiai, užuominomis (pasakyti): Puse lūpų prasitarė, ale aš viską supratau.

6. Puse žandų - neaiškiai (kalbėti): Kad sakai, sakyk gerai, o ne puse žandų.

7. Pusė žodžio - visai menkai (užsiminti, pasakyti): O prasitark tiems ponams nors pusę žodelio apie tokius reikalus, apšauks tave litvomanu.

8. Abiem pusėmis ariamas (piaunamas) - dviveidis, veidmainys: Tas buvo abiem pusėm piaunamas.

9. Antra (kairė) pusė - žmona: Palinkėjo Snūduose greit antrą pusę susirasti.

10. Visomis pusėmis - kaip įmanydamas, visaip: Visom pusėm pinigą gaudo.

11. Ant visų pusių - smarkiai (išplūsti): Baisu klausyt, kas darėsi - iškoneveikė, išplūdo, išdavė ant visų pusių.

12. Į antrą pusę - labai: Persigandau į antrą pusę.

13. Į antrą pusę nuvaryti - numarinti: Į antrą pusę norėjo žmogų nuvaryti.

14. Bent į tą pusę - kas nors panašaus: Mergas, mat, prie manęs prilygina... Kad bent į tą pusę... Nė apmaudo nebūtų.

15. Nė į tą pusę - visai ne: Manau, be neatiduos kiek „resta“. Kur tau, nė į tą pusę!

16. Į visas [keturias] puses - visur: Tas žinomas šuva ir ištriūbijo į visas puses... Be reikalo niekus jam tauzijai.

17. Iš pusės - apygeris, pusėtinas; pusėtinai: Javai šiais metais iš pusės.

18. Per pusę burnos - beveik visą (nenorint): Aš valgyt nenoriu, per pusę burnos.Pusė angliškai, latviškai, lenkiškai
Ar žinai ką reiškia niu?
Sekite mus