Putralakis frazeologizmai

1. Putralakį aušinti - tuščiai šnekėti: Nėr ką be reikalo putralakį aušinti, - atsakė Adomas.

2. Putralakį išsimazgoti - liautis blevyzgojus.

Ar žinai ką reiškia Madona?
Sekite mus