lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Ragas frazeologizmai

1. Ragų statymas - pūtimasis: Nė nepritinka panelei toks vaipymasis, toks ragų statymas, kažin kokio išdidumo rodymas.

2. Ragus aplaužyti - bent kiek įveikti: Tijūnui ragus aplaužė.

3. Ragai atslūgo - praėjo noras: Jau, sako, atslūgo ragai su statybom ir Mauliukui.

4. Ragai auga - darosi užsispyręs: Tai mergiščiai baisūs ragai auga.

5. Ragą (ragus) dėti - užmigti: Dėjau ragą ir išpūčiau visą dieną.

6. Ragai dygsta - darosi nepaklusnus: Jam ragai dygsta, tikri ragai, bet aš juos aplaužysiu...

7. Ragus įduoti - išpaikinti, duoti valią: Įduosime ragus tiems dykaduoniams, džiaugsis mus prispaudę.

8. [didelius] ragus įgauti (įgyti) - išpuikti: Įgavo ragus, nebegali susišnekėti.

9. Ragus įkišti - patekti į bėdą, įkliūti: Dabar jam daug vietų taikosi, jei kur neįkiš ragus.

10. Ragus išleisti iš kasų - imti bartis, neklausyti (apie moterį): Ištekėjo, tai ir išleidė iš kasų ragus.

11. Ragą kelti - pūstis, šiauštis: Kaip gerai gyveno, o dabar ragą kelia.

12. Ragus laužyti (laužti, lenkti) - prigriebti; nenuolaidžiauti: Jei dar taip ilgiau neklausysi, vis tiek laužysiu ragus.

13. Ragus mausto velniui - apie ilgai užtrukusį: Gal velniui ragus mausto, kad neateina.

14. Ragus nulaužti (nulenkti) - įveikti galybę, sutramdyti: Visiems tavo priešams nulaušim ragus.

15. Ragai nulūžo - sumažėjo galia, dingo užsispyrimas: Pažadėjo bobos skųstis, tuojau nulūžo ragai.

16. Ragus pastatyti - pasipriešinti: O tenykščiai veikėjai ragus pastatė.

17. Ragus prisegti - apgauti (vyrą): Džiaugiamės tavo ragais, kur tau pati prisegė,- tas jau drąsiai padrožė.

18. Ragus pritrinti - primušti: Bus geresnis, kai aš jam pritrinsiu ragus.

19. Ragus rodyti - būti neklusniam: Ragus ima rodyti.

20. Ragą statyti - pūstis, didžiuotis: Dabar, kai paliko su kupra, ir vyras geras, o pirma ragą statė kad nu.

21. [didelius] ragus užsiauginti - pasidaryti nesukalbamam: Jis jau per didelius ragus užsiaugino.

22. Dėl (kieno) ragų - vis tiek: Dėl mano ragų, daryk, kaip nori.

23. Į ragą - apie visai sušalusį: Nebįkiš kojos, mat, sušalo į ragą tas batas.

24. Į ragą dėti - nusnūsti: Dėk ragan.

25. Į ragus dėtis - ginčytis: Ar tu dėsies su manim raguosen!

26. Į ragą lenkti - spirti, spausti: O jis man pasisakė, kad jus pažįstąs, - prokuroras lenkia į ragą Gerlachytę.

27. Į ragelį pūsti - miegoti: Pečių kūrina marti, o močia pučia ragelin.

28. Į ragą suriesti (suvaryti) - nugalėti: Visus į ragą surietė.

29. Nuo rago atskilęs - šykštus: Tas yra nuo rago atskilęs.

30. Su ragais - piktas: Niekas jos nevarė,- ginčijasi Dūdjonienė.- Bet kad ji su ragais... Pasakyk jai žodį, jau ir susuka snukį.

31. Už ragų imti (turėti) - įgriebti: Gyvenimą reikia imti, taip sakyt, už ragų.

32. Kaip iš rago - 1. puikiai: Kaip iš rago viskas išėjo. 2. gausiai: Pastabusis mokytojas bėręs smailybes lyg iš rago.Ragas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai