lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Šarka frazeologizmai

1. Į šarkos bažnyčią išvežti - palaidoti: Ryt rytą iš Jokūbo kiemo išvežė į šarkos bažnyčią Juozuką.

2. Į šarkų baržnyčią važiuoti - mirti: Tai jau važiuos žmogelis į šarkų bažnyčią, toks silpnas.

3. Į šarkų varpinę nuvežti - palaidoti: Šiandien padarysime grabą, rytoj į šarkų varpinę nuvešite.

4. Šarkoms kliūti - mirti (niekinamai).

5. Šarka nuneš - labai gražus: Nesiprausk taip ilgai,- gali šarka nunešti.

6. Šarkoms važiuoti - mirti (niekinamai).

7. Kaip šarka - apie liesą: Sudžiūvusi, išpendėjusi kaip šarka.Šarka angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai