lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Saulė frazeologizmai

1. Saulės amžius - ilgas gyvenimas: Juk tėvas saulės amžiaus nepateks.

2. Saulės brolis - 1. mėnulis: Kad saulė nusėdo, tai saulės brolis šviečia. 2. kas viskuo patenkintas, optimistas: Ans yra tikras saulės brolis.

3. Saulės duktė - šventuolis (apie nuolaidų): Su juo ir saulės duktė nesutiktų.

4. Saulė ežiose - dar ne vakaras: Saulė ežiose - jau kiaulės namie!

5. Saulės keliu (lanksmu) - iš tolo (lenktis, vengti): Aš jų kiemo atsilenksiu saulės keliu, kad nei matyčiau, nei girdėčiau daugiau.

6. Saulės spindulius išvysti - gimti: Pagal gimimą jis buvo, kaip žmonės kalba, devyntėvis vaikas ir kaip toks, tik ką išvydęs saulės spindulius, jau buvo persekiojamas ir nelaimingas.

7. Saulės svetys (viešnia) - tinginys.

8. Saulė neaukštai - baigiasi gyvenimas: Gal paskiau ir mano vietą kada nors galėsi užimti, kai aš numirsiu. Matai juk, mano saulė jau nebeaukštai.

9. Kita saulė pateka pro langą - pasidaro smagu: Jeigu per keturiolika šešiolika valandų darbo keturis litus užkali, tai, rodos, kita saulė pro langą pateka.

10. Saulė įlindo į antį - labai karšta.

11. Saulė įspindo į (kieno) langą - atėjo laimė, pagerėjo gyvenimas: Argi iš tikrųjų įspįs saulė ir į mūsų langą?

12. Saulė leidžiasi - jau senatvė, baigiasi gyvenimas: Žinok, kad jau mūsų saulė leidžias.

13. Saulė nelenkia ir kelmo - visi lygūs: Saulė ir kelmo nelenkia, o mes tave aplenksime,- gerk nors iki dugno.

14. Saulės neregėjo nuo ašarų - apie labai verkiantį: Nors niekas mano ašarų nematė, bet nuo tų ašarų saulės neberegėjau.

15. Saulė nušvito (patekėjo) - prasidėjo kitoks gyvenimas: Palauk truputį. Ir tau nušvis saulė.

16. Saulė raičiojasi (ridinėja, ritinėjasi) žemė - graži diena: Tai graži lauke - saulė žeme raičiojasi.

17. Saulė užtekėjo - prasigyveno; pagerėjo gyvenimas: Jau nors ant senatvės saulutė užtekėjo.

18. Su saule negyvens - sakoma gobšiam, darbščiam: Ką čia taip lėkt kaip be galvos, negi su saule gyvensi.

19. Su saule neperbus - ilgai negyvens: Tiktai reikia gerus sąrašus padirbti, o senis su saule neperbus.

20. Ne tiek saulės kiek pro langą - daugiau visko yra, negu matome: Aš nusispioviau - ne tiek saulės kiek pro langą... Ne tas, tai bus kitas.

21. Kaip saulė - apie gražų, puikų: O, vaikeli, jūs dar duoną kaip saulę valgot.

22. Kaip saulės marti - apie pasipuošusią, gražią: Grėtė, apsitaisiusi kaip saulės marti, išvažiavo su Vilium.

23. Kaip saulė prašvito - apie nudžiugusį: Pradžiugo senas bajoras, kaip saulė prašvito.

24. Kaip saulės užtekant - apie laukimą: Kad laukėm kaip saulės užtekančios.Saulė angliškai, latviškai, sinonimai