lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Savęs frazeologizmai

1. Savęs baidosi - apie labai išdidų: Graži mergina, tik labai išpuikus, savęs baidosi.

2. Savęs nebeturėti - žūti: Kliunkt tave - ir savęs nebturi.

3. Ant savęs atsisėsti - pradėti savarankiškai gyventi: Kai atsisės ant savęs, tada išmoks, kaip reikia gyventi.

4. Iš savęs - savarankiškai: Pati iš savęs išmokau skaityti.

5. Iš savęs muštis - sunkiai kvėpuoti, merdėti: Ligonis pradėjo iš savęs muštis, ir pagaliau mirė.

6. Per save - savarankiškai: Jis pats per save išmoko siūti.

7. Po savimi nematyti - puikuotis, didžiuotis: Kai pasitaisė naujus drabužius, tai ir po savim nebemato.

8. Prie savęs laikyti - krūtimi maitinti: Vaikas dar prie savęs laikomas.

9. Bet sau - vidutiniškai: Gyvena bet sau, nei gerai, nei labai prastai.

10. Taip sau - nerūpestingai, be rimto reikalo: Kai kurie, ypač žvalgai, ir patys pašaudydavo į priešų pozicijas; ir darydavo tai ne dėl reikalo, tik taip sau, nelyginant saulėgrąžas gliaudyti ir spiaudyti.

11. Kaip už savęs užmesti - greit suvalgyti: Ot karšia - bliūdą priepilnį kaip už savęs užmetė.Savęs angliškai, latviškai