lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Seilė frazeologizmai

1. Seilė atnešė [ant liežuvio] - atėjo į galvą, sugalvojo: Ką vienturtė, tai jau gali šnekėti, ką seilė atneš.

2. Seilė bėga (dryksta) - labai norisi (ko valgomo): Jam seilė bėga, žiūrint į blynus.

3. Seilę išleidęs - labai atsidėjęs (dirba): Kasa senukas seilę išleidęs.

4. Seilės ištįso - apie klausymą įdomaus pasakojimo: Kad išsitiesė pasakoti, ir seilės ištįso besiklausant.

5. Seilę nuleisti - numigti: Seilelę nuleidžiau, tai daugiau nebeužmigdysi.

6. Seilę numarinti - užvalgyti: Užvalgysiu biskį, bent seilę numarinsiu.

7. Seilei nuryti - labai mažai (gėrimo): Davė degtinės stiklelį tik seilei nuryti.

8. Seilę pavarvinti - pabūti, tikintis gauti (gardų kąsnį): Pavarvino tik seilę prie Maskvos! Kudašių savo išnešė vos vos!

9. Seilę ryti - labai norėti: Ir ryja seilę ūkininkas, kad taip nusipirkti galėjus!

10. Seilė teka (tįsta) - norisi (valgyti): Noriu valgyt - net seilė teka.

11. Seilė užnešė - atėjo į galvą (pasakyti): Ką seilė užnešė, tą ir plepa.

12. Seilę varvinti - 1. labai norėti: Tai džiaukis: tu apie Joną seilę varvini - ištekėsi ir būsi sau ponia Luknienė. 2. susidomėjus žiūrėti: Visi piemenys ištvirko, dieną naktį su tomis koziromis susilindę seilę varvina...

13. Ant seilės ateiti (papulti) - nejučiomis sugalvoti: Ot, atėjo ant seilės ir pasakė niekus, aiškinti, vargti neapsimoka.

14. Ant seilės užeiti - įsigeisti: Ant seilės užėjo, ir nusipirko.

15. Nuo seilės nukristi - užmiršti: Nukrito nuo seilės man.

16. Kaip seilė - apie silpną: Išsisirgo vaikas kaip seilė.Seilė latviškai, lenkiškai