Šiaudas frazeologizmai

1. Šiaudų galva - prasta atmintis: Mano šiaudų galva - užmiršau paršelius pašerti.

2. Šiaudų kumelį paperėti - būti bergždžiai: Mūsų bėroji paperės šiaudų kumelį.

3. Šiaudų vyras - vaiduoklis: Dabar suprato Dreižys, kas jį lydi. Bet jis dievo bijąs žmogus, ką gali jam tas šiaudų vyras daryti!

4. Iškultus (tuščius) šiaudus kulti - be reikalo, tą patį plepėti: Darbus jo įvairūs žmonės lenkiškai aprašė, todėl ir nenoriu iškultų šiaudų bekulti.

5. Šiaudo ne[pa]kelti [nuo žemės] - nieko nedirbti, nedaryti: Nieko nedarbuja, nė šiaudo nekelia.

6. Šiaudas neperdegė - labai greit (supyko): Šiaudas neperdegė, ir supyko.

7. Nė šiaudo pakrapštyti dančiui - visai nieko (neliko): Viskas supleškėjo - nė šiaudo dančiui pakrapštyti neliko.

8. Šiaudui perdegant - (nė) akimirkos: Per darbymetį nė šiaudui perdegant nebus laiko.

9. Ant rugienių šiaudų karšti (likti, sėdėti) - neištekėti, senmergiauti: Pasilieka ji visų pajuokimui ir savo gėdai karšti ant rugienių šiaudų.

10. Ant šiaudo suklupti - būti silpnam: Kitas stiprus, o kitas ant šiaudo suklumpa.

11. Iki paskutinio šiaudo - labai kruopščiai: Brazo trobą taip pat iškratė iki paskutinio šiaudo, lovoje jam pavogė tris rublius.

12. Iš šitų šiaudų nebus grūdų - iš kokio nors pasiruošimo nieko neišeis: Tesisuka sveikas, bet iš šitų šiaudų nebus grūdų.

13. Nė per šiaudą neperlipa - nieko negali dirbti: Mes norime mergos, o ne nykštuko. Juk nė per šiaudą ji neperlips.

14. Už šiaudo griebti[s] - apie patekusį į beviltišką padėtį: Skęstantis ir už šiaudo griebiasi.Šiaudas angliškai, latviškai
Ar žinai ką reiškia Nadyras?
Sekite mus