Šis frazeologizmai

1. Šis tas - tam tikras daiktas: Nupirk šio to pietums.

2. Nei šis nei tas - 1. neaišku: Nei lietus nei pagada - nei šis nei tas. 2. nemalonu, nejauku: Vienam gerti nei šis nei tas... Arielką pirk ir girtuoklį samdyk...

3. Nei šio nei to - 1. nekreipia dėmesio, nereaguoja: Aš jam į akis viską išpyškinau, o jis nei šio nei to. 2. netinka: Augesniam žmogui trumpas drabužis nei šio nei to.

4. Nei be šiam nei be tam - prastas, niekam tikęs: Nei be šiam nei be tam toks oras.

5. Nei be šį nei be tą - prastai, netikusiai: Pašnekėjo nei be šį nei be tą, kaip su nugara.

6. Nei iš šio nei iš to - lyg be priežasties, nejučiomis: Nei iš šio nei iš to man pasidarė gaila Vanagų lindynėlės.

7. Nei po šio nei po to - objektyviai: Nei po šio nei po to, o kuri Kurmeliui paklius, įkris kaip inkstas į taukus.Šis angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia hipnozė?
Sekite mus