Šonas frazeologizmai

1. Šonus apdailinti - apmušti: Apdailink jam gerai šonus!

2. Šonus apsimušant - sočiai: Nusipirkau pyragą, ėsiu, šonus apsimušdamas.

3. Šonus atkimšti (atkulti) - atsivalgyti: Šiemet agurkų atkimšau šonus.

4. Net šonai braška - smarkiai: Tik jau spaudžia prie darbo visus, net šonai, braška - nepasidžiaugsi ten pakliuvęs!

5. Šonus įduoti - būti sumuštam: Vaikai, liaukitės, įduosit šonus!

6. Šonus iššutinti - prilupti: Iššutins tau mama šonus.

7. Šonais leisti - labai juoktis: Nors tu imk ir šonais leisk iš jo šnekos.

8. Šonais mušti - smarkiai kvėpuoti: Kumelė pervyta šonais tik muša.

9. Šonais nuleisti (pačiupinėti) - prilupti: Tylėk, ba kai nuleisiu šonus, tai nė neprisiglausi!

10. Šonais plakti - sunkiai, daug vaikščioti: Va, trečia diena plaku šonais po visokias įstaigas, paskolą noriu paimti ant sklypo.

11. Iki šonai prakiūra - ilgai (miegoti): Jis didelis migšas - miega, iki šonai neprakiūra.

12. Ant kito šono verstis - apsigalvoti: Apsisvarstė, vertės ant kito šono, išvažiavo į miestą.

13. Ant vieno šono - visai (nusigyventi): Buvom nusivarę ant vieno šono.

14. Ant visų šonų - labai (iškeikti): Išlojojo išlojojo ant visų šonų.

15. Į šoną - nerūpi; nebrangu: Kai yra blynų, tai mėsa į šoną.

16. Per šonus eiti - eikvoti: Eina valdžios pinigai per šonus.

17. Per šonus išeiti - neduoti naudos: Tau per šonus išeis svetimas geras.

18. Po šonu - netoli: Jie gyvena visai po šonu.

19. Pro šonus lįsti - 1. įkyrėti: Tos ašaros pro šonus man jau lenda. 2. daug turėti: Kiti sako, kad jai pro šonus imą pinigai lįsti.

20. Pro šoną pramušti - pragerti, išeikvoti: Kad pramuši pro šoną, tai turi.Šonas angliškai, latviškai, lenkiškai, terminai
Ar žinai ką reiškia Falas?
Sekite mus