lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Sriuba frazeologizmai

1. Sriubos neduoti šuniui - neniekinti: O ką nušnekėjau? - klausė tėvas.- O tą, kad matulėlė ir neturėjo pinigų, dėlto neduodi šuniui sriubos, bet pats bučiuoji jos rankeles.

2. Sriubą nuvirti - nusileisti, duoti daugiau: Nesirūpink! Kožnas savo sriubą nuverda... Kaip ir mūsasis: neprašomas šįmet užkėlė grūdų ir pinigų...Sriuba angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai