lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Svietas frazeologizmai

1. Svieto lygintojas - primityviomis priemonėmis siekiantis lygybės: Bet ar grafas turi būti donkichotas, ar jis turi būti koks svieto lygintojas?

2. Svieto pabaiga - blogai: Kad po tokios darbymetės žmogus nė atsigerti negalėtum, na tai jau visai svieto pabaiga!

3. Svieto pabaldūnas (perėjūnas) - valkata: Tam svieto pabaldūnui namai, saviškiai visai nerūpi.

4. Viso svieto - geras, šaunus: Tiek ir girdi iš išvažiuojančių, kuriems teko mano patiekalų paragauti: „Viso svieto gaspadinė!“.

5. Sviete gink - sakoma stebintis: Šitas mūsų vaikas tai toks gerkliūgas, kad sviete gink!

6. Neduok [tu] sviete - sakoma stebintis: Ot mergos laibybė, neduok tu sviete!

7. Nė svietas ant svieto - niekada: Tokio lamažio nė svietas ant svieto aš nebuvau mačiusi.

8. Į svietą - elgetauti (išeiti): Senolėlė, nebepasimaitindama, persisvėrusi terbeles, išėjo į svietą.

9. Į aną svietą važiuoti - mirti: Kaip žadėjo, taip ir padarė,- juokėsi kitas,- o tu, seni, važiuok į aną svietą, čia neviliok jaunų mergų!

10. Iš svieto išeiti - mirti: Kiek dūšių be laiko iš svieto išėjo!

11. Iš svieto išvaryti - pražudyti: O kankinant, mušant ilgesnį laiką - atimti sveikatą, išvaryti iš svieto, tai niekas neatkreipia ant to atidos.

12. Kaip svietas svietu - niekada: Motynėliau, kokie rugiai, dar tokių kaip svietas svietu nebuvo!

13. Kaip ne svietas - keistai, ne taip, kaip visi: Nusistriukino, nusicibino suknelę, kaip ne svietas!Svietas latviškai, sinonimai