lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Takas frazeologizmai

1. Kreivais takais nueiti - suklysti: Skrynios pripildyti nesunku, sunkiau jaunos paganyti, kad gink dieve kreivais takais nenueitų.

2. Taką duoti - trauktis: Tie bijo, visi taką duoda.

3. (kieno) taku keliauti - užsiimti: Susitarėm dabar, paduodamos ranką viens antrai, keliauti taku mylimos literatūros.

4. Takus mindyti - nuolat užeidinėti: Petras pradėjo takus mindyti į savo mylimąją.

5. Tako nematyti ašaromis - graudžiai verkti: Mergos šokėjos tik žlembia kožna savojo: Veronė - Juozo, Kimžos Mortė - Kaziuko, Varkalyčia - Praniaus, ašarom tako nemato, būk jau gromatos nebesulaukia...

6. Takas neužžels - visada bus prisimenamas: Takas į Jono Biliūno kapą niekuomet neužžels.

7. Taką perminti - užbėgti už akių, būti konkurentu: Aš tau tako neperminsiu, pirk tu, jei nori.

8. Takai skiriais - apie atsiskiriančius: Man baisu - žinau, kad mūsų skiriasi takai.

9. Po tako veltis - trukdyti: Nesivelk po tako, o gausi į ausį.

10. Kas po taku (tako) tas po nagu (nago) -1. ką paėmęs, tuo sviedžia: Jei žmogus įėjo - kas po taku tas po nagu. 2. apie viską vagiantį: Ten jau tokia vagių kiemena - kas po tako tas po nago.Takas angliškai, latviškai, sinonimai