Tarba frazeologizmai

1. Tarbos užmokestis - elgetavimas: Tai už mano viso amžiaus darbą - tarbos užmokestis!

2. Tarbą užkabinti - išvaryti elgetauti nugyvenus, nuskurdinus: Vienas sūnus namus sugūbijo, kitas ir tarbą užkabins.

3. Į tarbą lįsti - nusigyventi: Ateina žebrokas, poni duoda išmaldą ir dejuoja: - Ir aš lendu į tarbą, nesiseka gyventi.

4. Su tarba baigti - nusigyventi: Eik tu, Petreli, Petreli, su bankais prasidėsi, su tarba baigsi.

Ar žinai ką reiškia Hipnas?
Sekite mus