lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Tas frazeologizmai

1. To betrūko - sakoma, stebintis kuo (piktai): Na, to betrūko! Pluta atsivedęs Būblį... Toks tokį susirado!

2. Ne to būtas - nevykęs, nenusisekęs: Regėdamas [puodelį] ne to būtą, sudaužė ir vėl naują ėmė dirbti.

3. To dėtas - tam skirtas: Ta diena to dėta - važiuokim, kad ir lyn.

4. Toji per tą - strimagalviais: Kai susipešė bernai, tai mergos toji per tą ir išbildėjo iš pirkios oran.

5. Ne tas tai kitas - nesvarbu kas: Kam aš turiu varžytis: ne tas tai kitas, ne šiandie, tai rytoj, vis tiek gausiu, ir galėsiu džiaugtis...

6. Tas ir tas - apie pašnekovų žinomą objektą arba apie nekonkretų objektą: Žaidžiama „mano dešinėj tuščia vieta, aš prašau sau tą ir tą“.

7. To kaip - žinoma: Ar tu nuėmei tą vielą? - To kaip, ar lauksi ko?

8. Ir (nė) to tiek - juo labiau: Ar žuvį gali valgyti? - Ne! - O su lašiniais? - Ir to tiek!

9. Tai tas tai tas - daugelis: Buvom nemaža prisikūlę: tai tam tai tam ir iškaišiojom.

10. Tam tyčia - 1. specialiai: Tam tyčia tokios durų stūmos būva. 2. stiprus: Vežimas padarytas tam tyčia.

11. Tiek [jau] to - sakoma, galint be ko išsiversti: Jei neturi, tai tiek to, apsieisiu.Tas angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai