Tvora frazeologizmai

1. Tvoros kuolus (mietus) skaityti - apie girto ėjimą: Pasigėrę pareidami tvoros kuolus skaitysim.

2. Tvoromis išeiti - nieko negauti: Išeisim abidvi kaip katės tvoromis!

3. Tvoros juoksis - visi tyčiosis: Jei neišlaikysi [egzaminų], tai ir tvoros juoksis.

4. Tvorų nelypsto - apie greitą ėjimą: Kad ėjo - tvorų nelypstė.

5. Nei į tvorą nei į mietą - niekam tikęs: Čia vėl bus kalba: nei į tvorą nei į mietą.

6. Į tvorą nekliūva - turi protą, negirtas: Ir aš dar tvoron nekliūnu.

7. Nuo tvoros nenulaužė - vis buvo kokia priežastis: Bet žmonės kalbantys. O jeigu jau kalba, tai taip visiškai nuo tvoros, kaip sakoma, nenulaužė...

8. Per tvorą mesti - prastas: Tokias akėčias tik mest per tvorą.

9. Ne po tvora - ne bet kur, nelengvai: Gerą amatą ne po tvora suranda.

10. Už tvoros eiti - mirti (niekinamai): Jau diedas greit eis už tvoros.

11. Už tvoros užginti - nuginčyti: Anie visus užgena už tvoros.

12. Kaip [žabinė] tvora - nevykęs; nevykusiai: Balsas jo kaip tvora.Tvora angliškai, sinonimai
Ar žinai ką reiškia efedrinas?
Sekite mus