lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Ubagas frazeologizmai

1. Ubago duoklė - dovanai duodamas daiktas: Nedrįsau priminti, kad jeigu jie šitaip skaičiuoja, tai - ubago duoklė.

2. Ubago kąsnis - didelė snaigė: Sninga ubago kąsniais.

3. Ubago lazda - beturtis: Per daug įsivaizduoja ta ubago lazda.

4. Ubago naginė - plevėsa.

5. Ubago nasras - kas vis prašo: Škac, ubago nasre!

6. Ubago nosis - ledokšnis: Nuo mūsų viešbutėlio stogo kabėjo žemyn ilgos, smailios ubagų nosys.

7. Ubagai lenda į kertes - temsta.

8. Ubagais paleisti - atimti turtą: Ponas nesavu balsu pradėjo šaukti ant tėvo, kad jį visą sodžių ubagais paleisiąs.

9. Po ubago išeiti - sugesti: Karštas pečius, imk žemyn batus, paskiau išeis po ubago.