lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Ugnis frazeologizmai

1. Ugnies dėgiu - labai greitai: Ugnies dėgiu išbėgau daktaro.

2. Ugnies krikštas - mūšio aplinka: Iš viso matyti, kad mūsų kampas antru atveju turi ruoštis prie ugnies krikšto...

3. Ugnis vanduo - 1. Apie greit supykstantį: Jis toks ūmus: kad jam ne už žodžio (neįtinka) ir - ugnis vanduo. 2. būtinai: Ugnis vanduo - turi padaryti.

4. Lekiančioji ugnis - besimėtantis po kūną išbėrimas: Aplei Biržus yra dabar bobelės, sugebančios varduoti gumbus, skaudulius, lekiančiąją ugnį, antkryčius ir taip toliau.

5. Šiaudinė ugnis - trumpas pyktis: Marytė, pažindama savo vyrą, nesitikėjo, kad ta šiaudinė ugnis ilgai tvertų.

6. Ugnimi apsipilti - nurausti susigėdus: Ugnimi apsipylė, nutvertas bemeluojant.

7. Ugnys eina iš padelkų - apie smarkiai dirbančią: Štai kaimyno motina aria, akėja, net ugnys iš padelkų eina...

8. Ugnis iškirsti - išsiskirti iš kitų: Joms reikia iš karto iškirsti ugnis: apsimesti melancholiku,- dabar jie madoj, dėtis abejojančiu visu kuo.

9. Ugnis pilasi iš akių - labai skauda: Durim kad stuktels - ugnis iš akių pilas.

10. Ugnies pridaboti liko - neiškentėjo.

11. Ugnimi spiaudytis - burnoti: Ir ko tu čia dabar ugnimi spiaudais?

12. Ugnimi spirti - piktai atrėžti: Spiria ugnia, ką pasakai.

13. Ugnį užkurti - sukelti vaidus: Tik įkelia koją į vidų ir užkuria ugnį.

14. Ugnimi žaisti - rizikuoti, pavojingai elgtis: Grafaite, tamsta žaidi ugnimi!

15. Ant sukurtos ugnies atsisėsti - ateiti gyventi į seną ūkį: Tai ir visa mano skola,- pagaliau pridėjo: - daugiau nė šuniui kelio nerodysiu, ant sukurtos ugnies atsisės...

16. Į ugnį eiti - vykdyti nemalonius reikalus, atlaikyti sunkumus: Kai kas nepaprasta atsitinka, tenka man pirmai visuomet į ugnį eiti.

17. Į ugnį šoktų - viskam pasiryžęs: Pažįstu gerai dėdienę. Dėl savųjų ji šoktų į ugnį, kad tik juos pasisektų gelbėti...

18. Per ugnį eiti - užstoti, gelbėti: Bušė pasiruošusi už senąją Pikčiurnienę per ugnį eiti.

19. Prie ugnies likti - neištekėti: Merga, kuri bernus perrinkdo, tai dažnai prie ugnelei lieka.

20. Ugnį ir vandenį pereiti - daug pavojų pergyventi: Pasipasakoja patys karininkai, o jų visokių yra mūsų pulke. Kiti - perėję jau ugnį ir vandenį.

21. Kaip ugnis - 1. labai greitas: Ot darbus buvo žmogus, kaip ugnis! 2. labai aštrus, stiprus: Alus susistovėjęs, kaip ugnis.

22. Kaip ugnies - labai (bijoti): Pikčiau kaip ugnies bijojo, kad kas nesužinotų, jog aš lietuvis, kilęs iš valstiečių.

23. Kaip ugnyje degti - labai gėdytis: Drūktenienė kaip ugnyje dega.

24. Kaip ugnies pasiėmęs - apie skubantį: Išvažiavo, lyg ugnies pasiėmęs.

25. Kaip ugnyje sudegė - staiga dingo: Pinigai kaip ugny sudegė.

26. Kaip į ugnį [įkristi] - apie dingusį: Iš drabužių, patalynės, ką sugreibi, man tik paduok, bus kaip į ugnį...

27. Kaip į ugnį įmesti - supykinti: Šį kaip į ugnį įmečiau, kad pasakiau.

28. Kaip iš ugnies [dėgio] - staigiai, greitai: Bėk prie darbo kaip iš ugnies.Ugnis angliškai, lenkiškai, sinonimai