lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vargas frazeologizmai

1. Vargo bitė - varguolis: Eik tu, vargo bitis! - prasijuokė senolėlė.

2. Vargo kirminą užlieti - pasigerti: Trumpesnis ir greitesnis darbas - pašokus prie monopolio ar prie aludės, savo vargo kirminą užlieti.

3. Vargo kyšuoklė - varguolis: Jis toks vargo kyšuoklė: visas sudirskęs, apsileidęs.

4. Vargai negalai - rūpesčiai, vargingas gyvenimas: Pasakoja ir pasakoja savo vargus negalus.

5. Vargais negalais - sunkiai: Taip vargais negalais dasikasiau iki namų...

6. Vargo pantis - vargšas: Kad aš vargo pantis, tai manęs visi nenori.

7. Vargo paukštis (pelė) - varguolis: Priglaudėm tą vargo paukštį.

8. Vargo vakarienė - skurdas: Pas juos tikra vargo vakarienė.

9. Vargą išvargti - paūgėti: Septynių metų mirė, jau visą vargą išvargęs.

10. Vargas kedena - ima miegas: Jau tave, mažiule, kaip žiūriu, vargas kedena!

11. Vargui paduok - menkutis: Ale ir bernas, paduok vargui! - nusijuokė Molinis.

12. Vargus panešioti - padėti vargti: Kad galėtų kas panešioti mano vargus.

13. Vargo paragauti - privargti: Išvaikščiojęs visus kelius ir vargo paragavęs, aš sugrįžau į savo seną butą.

14. Iš vargo ištraukti - kiek paauginti: Iš vargo vaikas ištrauktas; metus prabuvęs.Vargas angliškai, lenkiškai, sinonimai