lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Varna frazeologizmai

1. Varnų lizdas - apsileidęs bernas, kūtvela: Merginos, pamačiusios tokį varnų lizdą, išsigando.

2. Varnos marti - pikčiurna: Ė, pradės pykti varnos marti.

3. Varnos pyragas - skalsė.

4. Balta varna - kuo nors labai išsiskiriantis iš savo aplinkos žmogus: Klasėje jis buvo batla varna: dvidešimties metų bernas, kurio vienmečiai jau pernai gavo brandos atestatus.

5. Varnos dera (derina) - greit dvės (apie arklį): Jau tavo kumelį varnos dera.

6. Varnas ganyti (gaudyti) - žioplinėti, nesistengti susikaupti: Ko vėpsai neskaitęs: skaityk, ne varnas ganyk!

7. Varna įlėks į nasrus - apie žiopsantį: Na, ko čia dabar taip išsižiojusi spoksai į mane, dar varna tau įlėks į nasrus.

8. Varnos išloš - išbals saulėje: Reikėjo ilgiau ant tvoros laikyti [baltinius], kad varnos išlotų.

9. Varnų kaustyti išėjo - niekais virto.

10. Žiūrėti kur varnos lekia - žiopsoti, dairytis: Žiūrėk, ką dirbi, ale nežiūrėk kur varnos lekia.

11. Varna matyti - apie prastus javus: Šiemet rugiai - varna matyti.

12. Varna negautų kirčio - apie labai liesą: Liesi gyvuliai: varna kirčio negautų.

13. Varna nenešė kaulo - visai nebuvo: Ko nori nuo manęs? Nė varna kaulo nenešė, o sako, kad aš ėmęs.

14. Varna nepalestų - apie labai liesą: O, o - riebus, nė varna nepalestų.

15. Varnoms nukristi - ištekėti, vesti.

16. Varna nuneš [už vaiką] - apie nešvarų, negražų: Užteks tau ten čiūdytis, ir taip jau gražus, varna nuneš.

17. Varnos panešamas - liesas, perkaręs: Tas arklys varnos panešamas, krauklai išsikalę.

18. Varnas plėšyti - žiovauti: Jis iš nuovargio varnas plėšyti pradėjo.

19. Varnas skaičiuoti (skaityti, šaudyti) - žiopsoti: Eina mužikėlis gatve, varnas skaičiuodamas.

20. Varnelę užmušė - nusižiovavo.

21. Kaip varnų nukapotas - nusiminęs: Ko tu čia taip murksai kaip varnų nukapotas?

22. Kaip varna į dausas - sakoma ilgai besirengiančiam: Taisos, taisos, lyg varna į dausas.Varna angliškai, sinonimai, terminai