lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Veidas frazeologizmai

1. Du veidus nešioti - veidmainiauti: Ach, ką gali žinoti. Gal ji du veidus nešioja.

2. Ilgu veidu - nustebęs, apstulbęs: Už durų pasiliko ponai ilgais veidais.

3. Liūdno veido karžygys - nevykėlis: O aš, liūdno veido karžygys, išeisiu iš jūsų.

4. Veidas ištįso - nustebo: Majoro Dumerio veidas ištįso.

5. Veidą parodyti - reaguoti: Jam ne tik įdomu, kokį veidą parodo dabar Bertienė, bet jam ir baimė kyla.

6. Veidą rodo - labai blizga: Jo batai veidą rodo.

7. Į veidą pareiti - pasitaisyti (liesam): Dabar ir išsimiega, ir pavalgo, o dar į veidą nepareina.

8. Į veidą spiaudyti - įžeidinėti: Jiems leidžiam spiaudyti į savo veidą!

9. Iš veido išbėgti - sublogti: Per tas dienas visiškai išbėgau iš veido.

10. Iš veido išeiti (iškristi) - 1. sublogti: Kas tau, ar sergi, kad taip iš veido išėjai? 2. išbalti: Tai išsigando - iš veido išėjo.

11. Iš veido išsimušti - atrodyti suvargusiam: Tur būt, vakaruškose buvai, kad taip išsimušei iš veido.

12. Ne veide - išbalęs; pasikeitęs: Ne veide atbėgo žmogus pasakyt, kad degam.Veidas angliškai, sinonimai