lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vienas frazeologizmai

1. Vienas du - greitai, akimirksniu: Vienas du pervaryk per mašiną, ir gatavas.

2. Vienai (vienu) vienas - vičvienaitis: Išėjo dukterys, vienai vieni palikom.

3. Ant vieno (vienos) - rizikuojant: Nežinai, ką pasitiksi, ant ko užeisi, o eini ant vieno, ir gana.

4. Vienas ant vieno - esant dviese, prie keturių akių: O gal niekas negirdėjo, vienas ant vieno pasakė?..

5. Ant vienos atsiduoti - pasiryžti: Visų šventų rytą, ant vienos atsidavusi, Martynienė anksti nuėjo į bažnyčią.

6. Vienas į vieną (iš vieno) - apie visus vienodus, grynus, be priemaišų: Bulbų gražumas - viena vienon.

7. Iš vieno - 1. nuolat, be sustojimo: Pilni laukai vieversių: tk cirška iš vieno. 2. ištisai: Iš vieno apsiniaukę, lis.

8. Ligi vieno - visiškai visi: O kaipgi, visi važiuosime! Visi lig vienam.

9. Per vieną - kartu, drauge: Anuodu nori per vieną gyvent, bet tėvai neleidžia.

10. Pro vienas kitą - galvotrūkčiais: Kad sujudo ženytis, ein lenktyn vis pro vienas kitą.

11. Vienas už kitą (koks) - apie labai pasižyminčius kokia ypatybe: Turėjo jis keturis sūnus kaip ąžuolus plačiašakius, kurie buvo vienas už kitą stipresnis, vienas už kitą narsenis.

12. Nei vienas nei du - nenuoseklus: Iš tavo šnekos nei vienas nei du.

13. Vienas o vienas - 1. apie labai draugaujančius: Kad taip arčiau pasižiūri, tai Kristupas su ja vienas o vienas! 2. labai panašūs: Anuodu baisiai panašūs - vienas o vienas.

14. Vis viena - nesvarbu: Navikas nė kiek nebijojo: klups Yčas ar neklups, jam buvai visai vis viena.

15. Kaip vienas - labai panašūs: Jis turėjo tris sūnelius, visus tris kaip vieną.Vienas angliškai