lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vilkas frazeologizmai

1. Vilko akis - 1. langiukas duryse: Niekas nepravėrė durų, net vilko akies nepajudino. 2. spingsulė: Uždegė lempukę, vilko akį.

2. Vilko ašarą - labai mažai: Jau tau ten tiek įpylė - vilko ašarą.

3. Vilkas avies kailyje - apie užsimaskavusį nedorėlį: Rodos, geriausias žmogus, o mat, vilkas avies kaily!

4. Vilko bilietas - atėmimas teisės lankyti mokyklą: Puodžiūniokui norėta duoti vilko bilietą ir išvyti šunims šėko piauti.

5. Vilko brolis - apie nerangų: Gal vilko brolis, kad nesusirangai.

6. Vilko dalgis - tokia gėlė: Tenai žydi jurginai, panatončiai, bačiukai, vilko dalgiai.

7. Vilko dantis - žibalinė lemputė be stiklo: Uždek vilko dantį, jau temsta.

8. Vilko gerklė - girtuoklis: Kad ir cidabro nagai, ale vilko gerklė.

9. Vilkų giminės - apie rambų: Gal tu vilkų giminės, kad nepajudi?

10. Vilko kailį nešioti - būti blogam: Tas žmogus jau seniai vilko kailį nešioja.

11. Vilko kąsniai - didelės snieguolės: Kad pradėjo vilko kąsniais drepinti, ir akys užlipo.

12. Vilko kaulo - apie rambų: Gal tu vilko kaulo, kad galvos palenkti negali?

13. Vilko liga sirgti - tinginiauti: Vilko liga serga, tai ir nedirba.

14. Vilko mėsa - apie netikusį (rambų ar visur lendantį) gyvulį.

15. Vilko nasrai - girtuoklis.

16. Vilko plauko - apie ujamą, nelaimingą: Jis vilko plauko, kad visi uja.

17. Vilko poteriai - dainuškos: Mano mama ant kiekvieno žodžio visokių vilko poterių žino.

18. Senas vilkas - turintis patyrimo, gudruolis: Manęs, seno vilko, niekas neprigaus.

19. Vilkas sotus ir avis sveika - apie interesų suderinimą: Dėl mano tokio elgesio lieka ir vilkas sotus ir avis sveika.

20. Vilku duriamas - apie tinginį: Tu vilku duriamas esi, tinginys kaip vilkas.

21. Vilką minime vilkas čia - apie pasirodymą apkalbamo asmens.

22. Vilkas neitų iš miško - apie labai prastą orą.

23. Vilko neštas ir pamestas - blogas, nedoras, suktas.

24. Vilko nevadink iš miško - neerzink, nepykink.

25. Vilkas nevedžiotų vaikų - apie neįeinamą, nuošalią vietą: Tokie šabakštynai, kad nė vilkas vaikų nevedžiotų.

26. Vilkas perbėgo kelią - pasisekė: Jam vilkas kelią perbėgo.

27. Vilką suėstų - apie labai alkaną: Svečiuose išbadėjote, parvažiavę vilką suėstumėt.

28. Nuo vilko bėgdamas užbėgo ant meškos - vengiant vienos nelaimės, ištiko kita: Pas savo krikštasūnį Šmukštaras užsibuvo, bet bėgdamas nuo vilko užbėgo ant meškos.

29. Nei po vilku nei po meška - bešališkai: O aš sakau,- prisidėjo kitas:- nei po vilku nei po meška!

30. Su vilkais kaukti - elgtis, kaip galingesnieji reikalauja: Ką darysi, reikia su vilkais kaukti,- išsprūsta jam kartais.

31. Kaip vilkas - apie vienišą: Toks jau jo ir gyvenimas - vienas kaip vilkas.

32. Kaip už vilko ausis - daug (pelnė): Palupė kaip už vilko ausis.Vilkas angliškai, sinonimai