lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Vilna frazeologizmai

1. Vilnas kirpti - išnaudoti: Jie išrenka tuos, kurie paskui juos gi pačius apgaudinėja ir jiems vilnas kerpa.

2. Vilnoms veprti likti - neištekėti: Jei tu jau už šito netekėsi, tai jau liksi vilnoms verpti.

3. Prie vilnų gulėjęs - ne vilnonis: Menko bovelninio, tik prie vilnų gulėjusio, 5-6 dol. Jardas.

4. Nei vilna nei pienas - bevertis: Kai iš tavęs - nei vilna nei pienas, tik smarvė viena.

5. Kaip balta (šilta) vilna - nuolankus, meilus: Martelė glaudi kaip blata vilna.

6. Kaip šiltą vilną - lengvai (nugalėti, sumušti): Staršina - švogeris, sūdžioms pakiš arba prigirdys, apdirbs tave kaip šiltą vilną.Vilna angliškai, lenkiškai