lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Viršus frazeologizmai

1. Viršų [pa]gauti - nugalėti: Visi girdės, juoksis... - džiaugėsi Jonas.- Kad viršų, tai viršų gavau.

2. Viršų rodyti - būti vadovaujančiam: Kalboje boba vis ginčijosi, visur savo viršų rodė.

3. Į viršų iškelti - akivaizdžiai parodyti: O čia sesuo viską į viršų iškėlė, prieš visą giminę išklostė!

4. Į viršų išplaukti - pasiekti viešumą: Neduosiąs tam atsitikimui išplaukti į viršų.

5. Į viršų prasimušti - iškilti: Jūsų metų jauni žmonės paprastai galvoja, kaip prasimušti į viršų.

6. Per viršų - daugiau negu reikia: Kad aš pinigų turėčiau per viršų, galėčiau pirkti.

7. Per viršų eiti - 1. išdykauti: Pasileidę vaikai - per viršų eina. 2. neklausyti: O kam aš turiu per jos viršų eiti? - teisinosi Lazdys.Viršus angliškai, sinonimai