lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Višta frazeologizmai

1. Vištos amžių pragyvenęs - dar jaunas, neišmanėlis: Iš kur tiek daug žinai vištos amžių pragyvenęs.

2. Dėl vištos žarnų - dėl niekų: Ką ten bartis dėl vištos žarnų.

3. Vištas gano pas dievą - miręs (niekinamai).

4. Vištas gaudyti - svyrinėti girtam: Po miestą vištas gaudo.

5. Višta neatims duonos - nesiduos skriaudžiamas: Ta tokia smarki - jai višta duonos neatims.

6. Vištų sumindžiotas - lėtas, vėplas.

7. Vištas vogė - apie žmogų, kurio rankos dreba.

8. Su višta - prisvilinant: Šiandien jau vėl su višta virėt.

9. Su vištomis - anksti (eiti miegoti): Su vištomis eina gulti.

10. Kaip višta - 1. apie greit užmirštantį: Užuomarša kaip višta - peržengė per šiaudą ir užmiršo. 2. apie sušlapusį: Nušlapom nubuvom begrybaudamos, kaip vištos.

11. Kaip vištos galva - labai mažas: Pradaro viso labo krislas kaip vištos galva.

12. Kaip ant vištos kojos - netvirtai: Stovi kaip ant vištos kojos.

13. Kaip akla višta grūdą - apie atsitiktinį radinį, pasisekimą: Kurie ir atspėja [savo laimę], tai atspėja kaip akla višta grūdą.

14. Kaip vištą ant kiaušinių pasodinti - gerai įtaisyti (gyventi): Katrelę pasodinsiu kaip vištelę ant kiaušinių.

15. Kaip vištą nuo laktos numetė - apie neištekėjusią po užsakų.

16. Kaip višta su koja - prastai, negražiai: Apkutinėja tik biskį, ir gana, kaip višta su koja, bijo gerai nagus prikišt.Višta angliškai, sinonimai