lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Žagrė frazeologizmai

1. Žagrių statymas - stovėjimas ant rankų: Sušuko vienas gimnazistėlis, uždusęs nuo bėgiojimo ir žagrių statymo.

2. Viena žagre arti - būti vieningiems: Juodu viena žagre arti, tai netikiu, kad supešdinsiu.

3. Žagres atvertus - išsikėtojus (dykinėjant): Žinia, kam šerti, rūpintis, daug smagiau žagres atvertus gulėti.

4. Žagres pastatyti - mirti (niekinamai): Serga jau kelinti metai, tur būt, ir žagres pastatys.

5. Žagres statyti - ant rankų stovėti: Aš stačiau stačiau žagres, net galva pradėjo suktis.Žagrė angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai