lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Žarija frazeologizmai

1. Žarijos iššoko iš akių - apie smarkų smūgį: Taip man šėrė, kad žarijos iššoko iš akių.

2. Žarijomis spiauti - įžeidinėti: Negaliu nė susitikt - spiauna žarijom.

3. Žarijas žarstyti - rizikuoti: Juk reikia gi, kad kas nors žarstytų žarijas!..

4. Po žarijas šokti - patirti vargo: Tegul, biaurybė, ir jis pasimokina po žarijas šokti!

5. Kaip žarija - 1. apie užkaistantį iš gėdos: Verutė visa užkaisdavo, ir jos veideliai nurausavo kaip žarija. 2. apie supykusį: Bobos kaip žarijos.

6. Kaip ant žarijų - apie nenustygstantį: Šokinėja kaip ant žarijų.

7. Kaip ant žarijų sėdėti - 1. jaustis nesmagiai, suvaržytam: Sena Grigienė sėdėjo kaip ant žarijų, dairėsi čia į senį, čia į Eleną. 2. būti pasirengusiam bėgti: Viešbučio gyventojai kariai turėjo susidėję savo daiktus ir sėdėjo Vilniuje kaip ant žarijų.Žarija angliškai, latviškai, sinonimai