lietuviuzodynas.lt
Žodynas
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas

Žmogus frazeologizmai

1. Žmonių akyse - viešai: Visas mano gyvenimas praėjo žmonių akyse.

2. Juodas žmogus - juodadarbis: Kad nebūtų juodo žmogaus, ir mokytam blogai.

3. Kitas žmogus - labai pasitaisęs, sužvalėjęs: Na, numigęs kitas žmogus - daug žvalesnis.

4. Būk žmogus - sakoma, labai prašant: Gaspadoriau, būk žmogus, pakinkyk arklį!

5. Žmogaus nemato - apie besididžiuojantį, nevaišinantį: O šykštumas! Žmogaus niekuomet nemato... Niekam kąsnio, niekam stiklelio neapsirikęs.

6. Žmogumi padaryti - išmokyti: Sunku padaryt žmonėmis - ne arbatą nuryt.

7. Nėr ko žmonėms parodyti - apie prastą daiktą: Šitiek pinigo supleškinau, ir nėr ko žmonėms parodyti.

8. Nėra kaip žmogui pasakyti - stebintis kuo blogu: O vargšas ponas kiek nuo jos prisikenčia?! Nė kaip žmogui pasakyti!..

9. Į žmones išeiti - 1. pradėti savarankiškai gyventi: Nusibodo pas tėvus gyventi ir išėjo į žmones. 2. prasigyventi: Ar tai vienas dvare prasimušė ir į žmones išėjo?

10. Į žmones prasimušti - prasigyventi: Jeigu nori būti geru biznierium, Pranai, prasimušti į žmones,- reikia būti žiauriam.Žmogus angliškai, latviškai, lenkiškai, sinonimai