lietuviuzodynas.lt

Aleliuja reikšmė

(hebr. hallelu-Jah - šlovinkite Jahvę) liaupsinantis Dievą šaukinys, naudojamas mišių metu
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas