lietuviuzodynas.lt

Apaštalai reikšmė

12 Jėzaus Kristaus išrinktų jo kelio pasekėjų, kuriems jis pavedė skelbti tikėjimą žmonėms. Šventajame rašte minimi: Andriejus, Baltramiejus, Jokūbas jaunesnysis, Jokūbas vyresnysis, Jonas, Judas Iskariotas, Matas, Pilypas, Simona Kananietis, Simonas Petras, Tadas ir Tomas.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas