lietuviuzodynas.lt

Didysis penktadienis reikšmė

savaitė prieš šv. Velykas (Jėzaus Kristaus prisikėlimą). Ši savaitė skirta tikintiesiems susikaupti, atgailauti ir prisiminti visus didžius Išganytojo žygius.
Vertėjas
Terminų žodynas
Sinonimų žodynas
Frazeologizmų žodynas